Onderzoeksresultaten: #meetoo in de horeca

Onderzoeksresultaten: #meetoo in de horeca

#meetoo
Hoe denken horecawerknemers over seksuele intimidatie door collega’s? Welke verantwoordelijkheid willen de ondernemers nemen? En wat vinden werknemers van een klacht indienen of mogelijke maatregelen? Entree Magazine hield een enquête.Tekst Wim DanhofNa de delfstoffenindustrie scoort de horeca het hoogst op het gebied van seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevenden.
Volgens TNO-onderzoek wordt gemiddeld 2% van de beroepsbevolking er op het werk jaarlijks mee geconfronteerd, in de horeca is dat 5%. Vrouwen lopen daarbij 2 keer zo veel risico als mannen, en jonge vrouwen 2 keer zo veel als oudere. Daarnaast ondervinden medewerkers met een tijdelijk of flexcontract en uitzendkrachten 50% vaker seksueel intimiderend gedrag dan mensen in vaste dienst. Deze uitkomsten betekenen dat jaarlijks 20 tot 25% van jonge, vrouwelijke flex- of uitzendkrachten in de horeca geconfronteerd wordt met seksueel grensoverschrijdend gedrag door een collega of leidinggevende.In het licht van de #metoo-discussie, was Entree benieuwd naar specifiekere informatie over het probleem in deze branche. We stuurden daarom een vragenlijst naar 17.000 horecaprofessionals. .116 mensen reageerden (anoniem): een respons van 0, 7%. De uitkomsten zijn daarmee natuurlijk niet representatief voor de gehele horeca. Van de respondenten is 53% werkgever en 47% werknemer, veelal actief in zaken van één tot 50 medewerkers.Resultaten 47% van alle respondenten geeft aan dat seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevenden in zijn bedrijf niet voorkomt, terwijl 22% zegt geen idee te hebben. 31% geeft aan dat het wel voorkomt. 8 van de 116 respondenten melden dat dit zelfs mimimaal wekelijks gebeurt. .

Schreibe einen Kommentar

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *