Žalobce, který vyšetřuje Weinsteina, odstoupil. Ženy jej nařkly z násilí

Žalobce, který vyšetřuje Weinsteina, odstoupil. Ženy jej nařkly z násilí

#meetoo
Schneiderman?v pád zp?sobil pond?lní ?lánek v ?asopisu New Yorker, ve kterém ho ?ty?i ženy obvinily z trestuhodného chování. N?kolik hodin po zve?ejn?ní textu vyzval newyorský guvernér Andrew Cuomo Schneidermana k rezignaci. Prokurátor obvin?ní pop?el, ale p?esto se rozhodl se vzdát funkce.Harvey Weinstein (Beverly Hills, 8.
ledna 2017) „V posledních n?kolika hodinách byla proti mn? vznesena vážná obvin?ní, která rezolutn? popírám, “ reagoval v pond?lí Schneiderman ve svém prohlášení. A dodal, že p?estože tato obvin?ní nesouvisejí s jeho profesním životem, narušovala ......


kv?tna 2018, “ dodal.Schneiderman zažaloval v únoru Weinsteina i jeho filmovou spole?nost The Weinstein Company, že nedokázala ochránit své zam?stnance p?ed Weinsteinem, kterého mnoho žen ve?ejn? obvinilo z obt?žování nebo znásiln?ní.Schneiderman je tak další ob?tí kampan? MeToo (Já taky) spušt?né Weinsteinovou aférou, v níž se další a další ženy sv??ují s tím, že byly v minulosti sexuáln? napadány. Naposledy koncem dubna byl ze známých osobností uznán vinným ze znásiln?ní americký komik Bill Cosby.
Kampa? se v menší mí?e p?elila i ......

Schreibe einen Kommentar

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *