Abp Hoser: Akcja #MeeToo to pokłosie antykoncepcji

Abp Hoser: Akcja #MeeToo to pokłosie antykoncepcji

#meetoo
Zdaniem arcybiskupa Hosera, stosowanie antykoncepcji przez kobiety poni?a je i sprawia, ?e m??czy?ni czuj? nad nimi w?adz?.
Efektem tego s? molestowania oraz gwa?ty. Jak przekonywa?, antykoncepcja b?dzie mie? zgubny wp?yw na m?odych ludzi, których nale?y zach?ca? przeciwnie – do zachowania prawa moralnego.– M??czy?ni przyzwyczaiwszy si? do praktyk antykoncepcyjnych zatrac? szacunek do kobiet, lekcewa??c ich psychofizyczn? równowag?, sprowadz? je do narz?dzia do zaspokajania swojej egoistycznej ??dzy i w konsekwencji przestan? je uwa?a? za godne szacunku towarzyszki ?ycia. I teraz mamy odbicie tej fali w postaci tej akcji #MeToo – t?umaczy? arcybiskup.Czytaj tak?e:Kontakt wzrokowy d?u?ej ni? przez 5 sekund? Netflix zabraniaCzytaj tak?e:Wybory Miss America bez pokazu bikini. To pok?osie akcji #MeTooCzytaj tak?e:"Przejaw hipokryzji". Brigitte Bardot krytycznie o akcji #MeToo..... .


Schreibe einen Kommentar

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *